BPA

BPA, nebo-li bisfenol A. Tato látka se dříve hojně používala při výrobě plastů. Výzkumy ovšem prokázaly její negativní působení na reprodukční soustavu a zdraví obecně, a proto se objevila snaha nahrazovat BPA jinými látkami.